Ny stolthet sjøsatt i Sørum

Det var et nydelig syn da den nyrestaurerte varpebåten «Askeladden» ledet an følge av «fløterbåter» oppover Glomma mot Båthavna på Sørumsand. Der skulle det markeres at den snart 95 år gamle varpebåten har blitt restaurert. Askeladden ble bydg i 1925 på Glommen Mek....

Bingen lenser

De gjenværende 51 lensekarene ved Bingen slik de i dag kan ses fra Korpeberget ved Rømuas utløp. Vi ser over mot Vestby og Sørumsand (Foto: Bjørn Rehoff Larsen)DE GAMLE LENSEKARENE VED BINGEN I SØRUM LIGGER MAJESTETISK UTE I GLOMMA OG KAN FORTELLE OM LIV OG ARBEID PÅ...

Bingen Lenseminneforenings formål er:

1. å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne

2. å samle inn, bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle fløtertradisjonen

3. å formidle de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under, og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting lang elva

4. å arbeide for å øke tilgjengeligheten til Glomma gjennom Sørum 5. å arbeide for å utvikle elveturisme på og ved Glomma, med vekt på fløtertradisjonen

5. å legge forholdene til rette for folk som ønsker områdene ved Glomma som møteplass

6. å samarbeide med Fetsund Lenseminneforening og Fetsund Lenser for å dokumentere den sammenhengende fløterhistorien for Sørum og Fet