Om Bingen lenser

Om Bingen lenser

Bingen lenser – den lange historien:

I denne artikkelen forteller Berit Leikhammer mer om historien til Bingen lenser.