Bli medlem i Bingen Lenseminneforening

Støtt vårt arbeid for å ta vare på fløterhistorien ved Bingen lenser i Sørum.

Bingen Lenseminneforening i Sørum arbeider for å bevare lensekarene ute i Glomma, spre informasjon om fløterkulturen og inspirere til natur- og kulturopplevelser ved og på elva. Vi er i gang med store oppgaver – restaurering av to lensekar ved Fløterbrakka, ny brygge samme sted m.m

Vil du være med og støtte vårt arbeid?