Styret

Leder: Lisbeth Løvmyr Woxen
Kasserer: Odd A. Svendsen
Styremedlem/sekretær: Laila Fossum
Styremedlem: Terje Bøe
Styremedlem: Morten Svendsen
Vara: Audun Wiik
Vara: Bjørn Sundbakken

Prosjektressurs

1. Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger – tema: Fløterhus, Tangen og Fløterbrakka og områdene rundt.

2. Are Tomasgard – tema; Bingen lenser i historisk perspektiv.

Styringsgruppa for restaurering lenesekar 

Helge Njaa, leder

Morten Svendsen

Ole-Kristian Hammeren

Nils U. Hagen

Bjørn Sundbakken

Rolf Hammeren

Dag Kjensjord

Utegruppa

Nils Ulrik Hagen, leder

Morten Svendsen, arbeidsleder

Revisor

Tove Kirsebom

Valgkomité

Berit Leikhammer, leder

Mona Mangen, medlem

Åsmund Huser, medlem

Ressurser

Ingun Orderud, styreressurs, fotografering

Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger, Selvstendig arbeid med tema: aktuelle fløterhistoriske bygninger, eiendomsforhold m/avtaleverk, kulturminnevern og planarbeid

Are Tomasgard, Selvstendig arbeid med tema: Bingen lenser i historisk og vidt perspektiv