Styret

Leder: Hans Petter Skurdal
Nestleder: Morten Svendsen
Kasserer: Odd A. Svendsen
Sekretær: Laila Fossum
Styremedlem: Bjørn Sundbakken
Styremedlem: Marita Isaksen Wangberg
Vara: Audun Wiik
Vara: Ellen Magnus

Valgkomité
Lisbeth Løvmyr Woxen (leder)
Ingunn Moen Hammeren
Åsmund Huser

Prosjektressurs

1. Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger – tema: Fløterhus, Tangen og Fløterbrakka og områdene rundt.

2. Are Tomasgard – tema; Bingen lenser i historisk perspektiv.

Styringsgruppa for restaurering lenesekar 

Helge Njaa, leder

Morten Svendsen

Ole-Kristian Hammeren

Nils U. Hagen

Bjørn Sundbakken

Rolf Hammeren

Dag Kjensjord

Utegruppa

Nils Ulrik Hagen, leder

Morten Svendsen, arbeidsleder

Revisor
Tove Kirsebom

Ressurser

Ingun Orderud, styreressurs, fotografering

Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger, selvstendig arbeid med tema: Aktuelle fløterhistoriske bygninger, eiendomsforhold m/avtaleverk, kulturminnevern og planarbeid

Are Tomasgard, selvstendig arbeid med tema: Bingen lenser i historisk og vidt perspektiv