Styret

Leder: Berit Leikhammer
Nestleder: Morten Svendsen
Kasserer: Odd A. Svendsen
Kommunikasjonsansvarlig: Kristin Brandt
Styremedlem: Terje Bøe
Vara: Audun Wiik
Vara: Bjørn Sundbakken

Prosjektressurs

1. Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger – tema: Fløterhus,         Tangen og Fløterbrakka og områdene rundt.

2. Are Tomasgard – tema; Bingen lenser i historisk perspektiv.

Styringsgruppa for restaurering lenesekar 

Helge Njaa (leder)

Berit Leikhammer

Morten Svendsen

Ole-Kristian Hammeren

Nils U. Hagen

Bjørn Sundbakken

Rolf Hammeren

Dag Kjensjord

Utegruppa

Nils Ulrik Hagen (leder)

Morten Svendsen (arbeidsleder)

Revisor

Tove Kirsebom

3. Valgkomité

Lisbeth Woxen, leder

Mona Mangen, leder

Åsmund Huser

4. Ressurser

Ingun Orderud, Styreressurs, avlaster styreleder og styret ved behov, Referatskriving, Fotografering

Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger, Selvstendig arbeid med tema: aktuelle fløterhistoriske bygninger, eiendomsforhold m/avtaleverk, kulturminnevern og planarbeid

Are Tomasgard, Selvstendig arbeid med tema: Bingen lenser i historisk og vidt perspektiv