Styret

Leder: Hans Petter Skurdal
Nestleder: Morten Svendsen
Kasserer: Randi Stolpe
Sekretær: Marit Færgestad
Styremedlem: Marita Isaksen Wangberg
Vara: Audun Wiik
Vara: Rolf Hammeren

Oppdatert per mars 2024

Valgkomité
Inger Kronen Tveranger (leder)
Ingunn Moen Hammeren
Åsmund Huser


Prosjektressurs

1. Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger – tema: Fløterhus, Tangen og Fløterbrakka og områdene rundt.

2. Are Tomasgard – tema; Bingen lenser i historisk perspektiv.


Styringsgruppa for restaurering lenesekar 

Helge Njaa, leder

Morten Svendsen

Ole-Kristian Hammeren

Nils U. Hagen

Bjørn Sundbakken

Rolf Hammeren

Dag Kjensjord

Utegruppa

Nils Ulrik Hagen, leder

Morten Svendsen, arbeidsleder

Revisor
Sigrun Olsen (2024-26)

Ressurser

Ingun Orderud, styreressurs, fotografering

Helge Njaa og Inger Kronen Tveranger, selvstendig arbeid med tema: Aktuelle fløterhistoriske bygninger, eiendomsforhold m/avtaleverk, kulturminnevern og planarbeid

Are Tomasgard, selvstendig arbeid med tema: Bingen lenser i historisk og vidt perspektiv