Etter 6 år og uendelig mange arbeidstimer, ble siste hånd lagt på verket. Karet ved Bingen Lenser er nå ferdig restaurert. En stor innsats er lagt ned av utegruppa i Bingen Lenseminneforening. Tusen takk for vel utført arbeid til alle som har bidratt til dette resultatet. Det var absolutt på sin plass at «kara på karet» ble gjort litt stas på med kaffe og egen «karkake».

Alle foto: Ingun Orderud.

Det ferdige resultat. Foto Ingun Orderud.
Flott «karkake» Foto: Ingun Orderud.
Karet må inspiseres. Foto: Ingun Orderud.
Siste hånd på verket. Foto: Ingun Orderud.
Jane Kvebæk spilte trompet. Foto: Ingun Orderud.
Flinke karer samlet ved Fløterbrakka. Foto: Ingun Orderud.
Praten går livlig. Foto: Ingun Orderud.